Despre noi

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (DCTI) a fost înfiinţat în urma deciziei Rectorului Universităţii din Craiova nr. 6180A din 29.07.2011.

Departamentul CTI s-a format prin reunirea Catedrei de Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor, şi a Catedrei de Inginerie Software din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova.

Activitatea de cercetare în domeniul calculatoarelor electronice numerice începe în 1978, când începe să se predea cursul “Ingineria Calculatoarelor”. Secţia de Calculatoare de la Universitatea din Craiova a fost înfiinţată în anul 1990 odata cu transformarea vechii facultăţi de Electrotehnică în 3 facultăţi de profil electric: Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Facultatea de Electrotehnică şi Facultatea de Electromecanică.

Simultan a aparut şi structura coordonare, adică Catedra de Calculatoare, care a funcţionat pană în anul 2000, când a fost despărţită şi s-au creat alte două catedre: Catedra de Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor şi Catedra de Inginerie Software. In anul 1993 s-a infiintat sectia de Calculatoare cu predare in limba engleza, cu mare impact pe piaţa forţei de muncă Departamentul de Calculatoare şi tehnologia Informaţiei se află într-o continuă dezvoltare, antrenând oameni, resurse şi parteneri, la nivelele cele mai ridicate de calitate.

Informaţii suplimentare privind înfiinţarea şi istoricul celor doua catedre care formează noul departament CTI se pot găsi în secţiunea Istoric a paginii facultăţii ACE.

Plan managerial intemeiat de seful departamentului