Detalii

Dl. Marius Brezovan este profesor la catedra de Inginerie Software, Universitatea din Craiova. A absolvit în anul 1982 Facultatea de Electrotehnica din Craiova, Sectia de Automatică si Calculatoare, cu titlul de inginer în specializarea Automatizari si Calculatoare. Este doctor din anul 1998 în domeniul Sisteme automate, avandu-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Mircea Ivanescu de la Universitatea din Craiova.

În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică dl. Marius Brezovan preda urmatoarele discipline: Programare orientata pe obiecte / Object-Oriented Programming, Sisteme expert / Expert Systems, Software Engineering, Compiler Design, Limbaje formale si automate.

Activitatea sa de cercetare este concentrata in domeniile: metode formale in modelarea si specificarea sistemelor, limbaje de programare concurente orientate pe obiecte, prelucrarea imaginilor. Este autorul a peste 68 de articole în reviste, capitole de carti si lucrari în volumele unor conferinte, precum si a 4 carti de specialitate, publicate in edituri recunoscute CNCSIS. Este membru în Centrul de Cercetare "Dezvoltarea de Aplicaţii Multimedia", acreditat CNCSIS. Este membru in colectivul de redactie a revistei "Else Software" si a participat ca membru in comitetul de program sau recenzor la conferinte si workshopuri internationale din domeniul prelucrarii imaginilor si sistemelor multimedia. A participat la peste 15 proiecte de cercetare nationale si internationale, la doua dintre acestea fiind director de proiect: