DCTI - Eugen Dumitrascu

Te afli aici: Profil > Detalii

Detalii

Dl. Eugen Dumitraşcu este Şef de lucrări, doctor, inginer în Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor la Universitatea din Craiova. A absolvit facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronica din cadrul Universităţii din Craiova în 2000 cu titlul de inginer în profilul Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor din cadrul specializării Calculatoare - Software.

Este doctor din 2007 în domeniul Cibernetică şi Statistică Economică avându-l coordonator pe Prof. Dr. Ion Ivan de la Academia de Studii Economice din Bucureşti. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri/seminarii: Cursuri:

  • Logical Design of Digital Computers
  • Digital Systems Design

Seminarii/laboratoare:

  • Logical Design of Digital Computers
  • Digital Systems Design
  • Arhitectura Calculatoarelor
  • Programarea Calculatoarelor
  • Tehnici de Programare
  • Programare in Limbaje de Asamblare
  • Proiectarea Compilatoarelor

Activitatea sa de cercetare este concentrată în Limbaj de Programare, Sisteme şi Aplicaţii Distribuite, Arhitectura şi Proiectarea Calculatoarelor. Este autorul a peste 35 de articole ştiinţifice şi a 5 de cărţi şi manuale. De-a lungul activităţii a fost un participant activ în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionle, a fost secretar de comisie la licenţă ingineri secţia de Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor şi este secretar de comisie la disertaţie master secţia Sisteme Distribuite. A participat în peste 6 de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale: TEMPUS – CECEN, ViRec e-Initative, ECASME – Leonardo da Vinci, Sistem de aprofundare a utilizării produselor tehnice prin autoinstruire şi autoevaluare interactivă bazată pe tehnici multimedia, Optimizarea alocării resurselor în reţele mobile sau cu topologie variabilă, în condiţiile unui trafic de tip multmedia, Viziune modernă a politicilor resurselor umane prin centrul naţional de testare şi certificare on-line, Integrarea aplicaţiilor de tip multimedia în reţele de calculatoare şi evitarea congestiei traficului.

Un alt aspect semnificativ îl constituie colaborările şi activitatea în industrie la o serie de firme cum ar fi: CS Romania (2004-2007), Hella Electronics Romania (2007-prezent).

Informaţii suplimentare despre Eugen Dumitraşcu pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.cs.ucv.ro/staff/edumitrascu.php. Dl. Eugen Dumitraşcu poate fi contactat via e-mail: Eugen[.]Dumitrascu[at]cs[.]ucv[.]ro, telefon: +4 0251 435666

« prec  |   sus  |   urm»
en

Noutati

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Blvd. Decebal nr. 107, RO-200440, Craiova, România